Komut Durumu İşleyicisi

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


Bir çağrının durumunu izlemeye ve güncellemeye yardımcı olan işleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

CommandStatusHandler ()

Genel yöntemler

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Çağrının şu anda bilinen durumunu döndürür.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olayları dahil, çağrının tamamı tamamlandığında geri arama.

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

Komut Durumu İşleyicisi

public CommandStatusHandler ()

Genel yöntemler

getCurrentStatus

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Çağrının şu anda bilinen durumunu döndürür.

İadeler
InvocationStatus.Status

çağrı Tamamlandı

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olayları dahil, çağrının tamamı tamamlandığında geri arama.

çağrı başlatıldı

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama. Bu, herhangi bir yapı getirilmeden önce çağrılır.