CihazAvailableChecker

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Bir modülün cihazı çevrimdışı durumda bırakmadığından emin olmak için kontrol edin.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

CihazAvailableChecker

public DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama bir dönmelidir boolean durum denetimi başarılı veya başarısız olması durumunda belirtmek için değer.

parametreler
device ITestDevice : ITestDevice denetimleri yapmak için üzerine.

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

atar
DeviceNotAvailableException