CihazKullanılabilirKontrol Cihazı

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Bir modülün cihazı çevrimdışı durumda bırakmadığından emin olmak için denetleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

CihazKullanılabilirKontrol Cihazı

public DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Denetimlerin yürütüleceği ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException