EnforcedSeLinuxChecker

public class EnforcedSeLinuxChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.EnforcedSeLinuxChecker


Selinux'un durumunu sağlayan durum denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçılar

EnforcedSeLinuxChecker ()

Herkese açık yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü çalıştırıldıktan sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçılar

EnforcedSeLinuxChecker

public EnforcedSeLinuxChecker ()

Herkese açık yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü çalıştırıldıktan sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durum kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException