Tuş KilidiDurum Denetleyicisi

public class KeyguardStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.KeyguardStatusChecker


Modül çalıştırıldıktan sonra tuş kilidi durumunu kontrol eder.

Özet

Kamu inşaatçıları

KeyguardStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

Tuş KilidiDurum Denetleyicisi

public KeyguardStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Denetimlerin yürütüleceği ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException