LeakedThreadStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Bir modülün çalışan bir Dişi sızdırmadığından emin olmak için durum denetleyici.

YAPILACAK İŞLEM: Beklenen iş parçacıklarını filtrelemeyi düşünün: ana çağrı ve arka plan iş parçacıkları ve yalnızca beklenmeyen iş parçacıklarının listesini döndür.

Özet

Kamu inşaatçılar

LeakedThreadStatusChecker ()

Herkese açık yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü çalıştırıldıktan sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçılar

LeakedThreadStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Herkese açık yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü çalıştırıldıktan sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durum kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException