LeakedThreadStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Bir modülün çalışan bir İş Parçacığını sızdırmadığından emin olmak için durum denetleyicisi.

YAPILACAKLAR: Beklenen ileti dizilerini filtrelemeyi düşünün: ana çağrı ve arka plan ileti dizileri ve yalnızca beklenmeyen ileti dizilerinin listesini döndürün.

Özet

kamu inşaatçılar

LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

kamu inşaatçılar

LeakedThreadStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

PostExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException