Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Derleme bilgisi meta verilerini belirtilen bir dosyaya yazan bir ITargetPreparer .

Dosya, basit anahtar/değer çifti biçiminde yazılmıştır; dosyanın her satırında şunlar bulunur:
key=value
key , IBuildInfo bir meta veri alanıdır

Şu anda sadece yapı kimliği yazılıyor.

Özet

Kamu inşaatçıları

BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError