BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Yapı bilgisi meta verilerini belirtilen bir dosyaya yazan bir ITargetPreparer .

Dosya, basit anahtar/değer çifti biçiminde yazılmıştır; dosyanın her satırında şunlar bulunur:
key=value
burada key , IBuildInfo bir meta veri alanıdır

Şu anda sadece build id yazılmaktadır.

Özet

kamu inşaatçılar

BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

kamu inşaatçılar

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError