DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


DeviceBuildDescriptor meta verilerini IBuildInfo içine ekleyen bir ITargetPreparer .

Test raportörlerinin testin hangi cihaz platformu üzerinde çalıştırıldığına ilişkin meta verileri kullanmasını isteyen "paketlenmemiş" derleme türleri için kullanılması amaçlanmıştır.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

kamu inşaatçılar

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError