Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usuń narzędzie do przygotowania danych użytkownika

public class EraseUserDataPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.EraseUserDataPreparer


ITargetPreparer , który czyści dane użytkownika na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

EraseUserDataPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Usuń narzędzie do przygotowania danych użytkownika

public EraseUserDataPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError