Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

InstallBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer , który instaluje co najmniej jeden testowy pakiet apk z środowiska kompilacji platformy Android.

Używa zmiennej env ANDROID_PRODUCT_OUT do określania lokalizacji pakietów kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

InstallBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError