Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


Çalışan bir öykünücüyü kapatan bir ITargetPreparer .

Bir soğuk başlatma öykünücüsünü kapatmak için genellikle LocalEmulatorSnapshot ile eşleştirilir, böylece sonraki hazırlayıcılar/testler bir anlık görüntüden başlatılabilir.

Özet

Kamu inşaatçıları

KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)

Kamu inşaatçıları

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError