KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


Bir ITargetPreparer çalışan bir emülatörü aşağı olduğunu kapanır.

Bir soğuk başlatma öykünücüsünü kapatmak için genellikle LocalEmulatorSnapshot ile eşleştirilir, böylece sonraki hazırlayıcılar/testler bir anlık görüntüden başlatılabilir.

Özet

Kamu inşaatçıları

KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp (TestInformation testInformation)

Kamu inşaatçıları

KillExistingEmulatorHazırlayıcı

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError