จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

KnownFailurePreparer

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อข้ามการลองใหม่กับความล้มเหลวที่ทราบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

KnownFailurePreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

KnownFailurePreparer

public KnownFailurePreparer ()

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError