ModulePusher.ModulePushError

public static class ModulePusher.ModulePushError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.ModulePusher.ModulePushError


Ana hat modülü aktarımı sırasında önemli hata.

Özet

Kamu inşaatçıları

ModulePushError (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)
ModulePushError (String message, ErrorIdentifier errorId)

Kamu inşaatçıları

ModülPushError

public ModulePushError (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametreler
message String

cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

ModülPushError

public ModulePushError (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametreler
message String

errorId ErrorIdentifier