Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NativeLeakCollector

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


ITargetPreparer , który uruchamia "dumpsys meminfo --unreachable -a" w celu zidentyfikowania nieosiągalnej pamięci natywnej aktualnie przechowywanej przez każdy proces.

Uwaga: ten program przygotowujący wymaga platformy N lub nowszej.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

NativeLeakCollector

public NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException