NativeLeakCollector

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


Şu anda her işlem tarafından tutulan erişilemeyen yerel belleği tanımlamak için 'dumpsys meminfo --unreachable -a' çalıştıran bir ITargetPreparer .

Not: Bu hazırlayıcı, N platformu veya daha yenisini gerektirir.

Özet

kamu inşaatçılar

NativeLeakCollector ()

Genel yöntemler

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

kamu inşaatçılar

NativeLeakCollector

public NativeLeakCollector ()

Genel yöntemler

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException