ITestLoggerAlıcı

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Günlük kaydı amacıyla kullanılabilmesi için bir ITestLogger örneği eklenebilen bir varlık.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Genel yöntemler

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Parametreler
testLogger ITestLogger