ITestLogger Alıcısı

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Günlük tutma amacıyla kullanılabilmesi için bir ITestLogger örneği enjekte edilebilen bir varlık.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Genel yöntemler

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger