ProfileTargetHazırlayıcı

public abstract class ProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer


android.os.usertype.profile.XXX herhangi bir profil kullanıcısı için hedef hazırlayıcıyı ayarlamak için temel sınıf.

Özet

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Korumalı yöntemler

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

İstenen kullanıcı sayısını oluşturmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException

Korumalı yöntemler

canCreateAdditionalUsers

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

İstenen kullanıcı sayısını oluşturmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

parametreler
device ITestDevice

numberOfUsers int

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException