RecoveryLogPreparer

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Narzędzie przygotowujące miejsce docelowe używane do zbierania dzienników przed odzyskiwaniem.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInformation)

Metody chronione

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Konstruktory publiczne

RecoveryLogPreparer

public RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

ustawTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

uruchom ponownie urządzenie

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException