Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RunOnSystemUserTargetPreparer

public class RunOnSystemUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSystemUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który oznacza, że ​​testy powinny być uruchamiane na użytkowniku (a nie na bieżącym użytkowniku).

Domyślnie spowoduje to przełączenie użytkownika, aby użytkownik systemu był na pierwszym planie.

Podczas uruchamiania na urządzeniu z użytkownikiem systemu bez głowy, użytkownik nie zostanie domyślnie przełączony, ale testy będą nadal wykonywane na tym użytkowniku.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

RunOnSystemUserTargetPreparer

public RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException