Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer , który tworzy profil do pracy w konfiguracji i oznacza, że ​​testy powinny być uruchamiane na tym użytkowniku.

Podczas usuwania profil do pracy jest usuwany.

Jeśli profil służbowy już istnieje, zostanie użyty zamiast tworzenia nowego i nie zostanie usunięty podczas usuwania.

Jeśli urządzenie nie ma funkcji managed_users lub nie ma możliwości utworzenia nowego użytkownika, gdy jest on wymagany, zostanie ustawiony argument instrumentacji skip-tests-reason, a użytkownik nie zostanie zmieniony. Testy uruchomione na urządzeniu mogą odczytać ten argument, aby odpowiedzieć na ten stan.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

Sprawdza, czy możliwe jest utworzenie żądanej liczby użytkowników.

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Metody publiczne

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

można tworzyćdodatkowych użytkowników

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

Sprawdza, czy możliwe jest utworzenie żądanej liczby użytkowników.

Parametry
device ITestDevice

numberOfUsers int

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException