SideloadOtaTargetHazırlayıcı

public class SideloadOtaTargetPreparer
extends DeviceUpdateTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper
com.android.tradefed.targetprep.DeviceUpdateTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SideloadOtaTargetPreparer


Belirli bir OTA paketinin yandan yüklemesini gerçekleştiren, paketi uygulayan, cihazın açılmasını bekleyen ve yapı bilgisi olarak kullanmak üzere cihaz yapı özelliklerini enjekte eden bir hedef hazırlayıcı

Bu hedef hazırlayıcı, başlatıldığında cihazın normal adb modunda olacağını varsayar ve cihazın aynı modda ancak daha yeni yapı uygulanmış olarak çıkmasını sağlar. İşlem sırasında herhangi bir beklenmeyen cihaz durumu geçişi, TargetSetupError olarak bildirilir ve aynısı, algılanan herhangi bir OTA yandan yükleme hatası için de geçerlidir.

Özet

kamu inşaatçılar

SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak cihaz görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Cihazın yan yükten kurtarmaya geçmesini bekler, ardından kullanıcı alanına yeniden başlar

void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Hazırlık sırasında cihazı yan yükleme modunda yeniden başlatır

kamu inşaatçılar

SideloadOtaTargetHazırlayıcı

public SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

getDeviceUpdateImage

protected File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak cihaz görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

İadeler
File

Cihaz Güncellemesi gerçekleştir

protected void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

postUpdateActions

protected void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Cihazın yan yükten kurtarmaya geçmesini bekler, ardından kullanıcı alanına yeniden başlar

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

preUpdateActions

protected void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Hazırlık sırasında cihazı yan yükleme modunda yeniden başlatır

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError