Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przełącz użytkownikaTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który przełącza się na określony rodzaj użytkownika w konfiguracji. Domyślnie pozostaje w bieżącym użytkowniku i nie jest wykonywane żadne przełączanie.

Próbuje przywrócić stan użytkownika urządzenia, przełączając się z powrotem na bieżącego użytkownika sprzed wykonania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Przełącz użytkownikaTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException