Kullanıcı Yardımcısı

public final class UserHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.UserHelper


Özet

Alanlar

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Testi hangi Android kullanıcısının çalıştırdığını belirtmek için kullanılan sistem özelliği.

Genel yöntemler

static int createUser ( ITestDevice device, boolean reuseTestUser)

Alanlar

RUN_TESTS_AS_USER_KEY

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Testi hangi Android kullanıcısının çalıştırdığını belirtmek için kullanılan sistem özelliği.

Genel yöntemler

Kullanıcı oluştur

public static int createUser (ITestDevice device, 
                boolean reuseTestUser)

Parametreler
device ITestDevice

reuseTestUser boolean

İadeler
int

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError