AdbStopServerPreparer

public class AdbStopServerPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.adb.AdbStopServerPreparer


Docelowe narzędzie przygotowujące do zatrzymania serwera adb na hoście przed i po uruchomieniu testów adb.

Tego narzędzia przygotowującego należy używać ostrożnie, ponieważ zatrzymuje się i ponownie uruchamia adb na hostach. Zwykle powinno być ciasno z SemaphoreTokenTargetPreparer , aby uniknąć uruchamiania innych testów w tym samym czasie.

Streszczenie

Pola

public static final String ADB_BINARY_KEY

Konstruktory publiczne

AdbStopServerPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

File findAdbLog ()

Pola

ADB_BINARY_KEY

public static final String ADB_BINARY_KEY

Konstruktory publiczne

AdbStopServerPreparer

public AdbStopServerPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

znajdźAdbLog

protected File findAdbLog ()

Zwroty
File