จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NoApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


ผู้จัดเตรียมพิเศษที่อนุญาตให้ข้ามการเรียกใช้ได้อย่างสมบูรณ์ (การจัดเตรียมและการทดสอบ) หากไม่มี apks ให้ทดสอบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

NoApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError