CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


Bir IDeviceBuildInfo#getTestsDir() klasöründen ayrılmış bir yardımcı cihaza bir veya daha fazla uygulama yükleyen bir ITargetPreparer .

Bunun, söz konusu test yapısının birincil cihaz yapısında yerleşik olduğunu ve aynı zamanda eşlik eden cihaz için uygun olduğunu ima ettiğini unutmayın.

Özet

kamu inşaatçılar

CompanionTestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

kamu inşaatçılar

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

cihaz almak

public ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

İadeler
ITestDevice

Atar
TargetSetupError