Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

IMultiTargetHazırlayıcı

public interface IMultiTargetPreparer
implements IDisableable

com.android.tradefed.targetprep.multi.IMultiTargetPreparer


Test ortamını birkaç cihaz için birlikte hazırlar. Yalnızca birden fazla cihaz gerektiren bir kurulum için kullanın, aksi takdirde her cihazda normal ITargetPreparer kullanın.

Bir yapılandırmada birden çok IMultiTargetPreparer belirtilebileceğini unutmayın. Her IMultiTargetPreparer'ın beklenen ortam ön kurulumu ve kurulum sonrası net bir şekilde belgelenmesi önerilir.

Özet

Genel yöntemler

default void setUp ( IInvocationContext context)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın.

default void setUp ( TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

default void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Testten sonra hedefleri temizleme/yırma işlemini gerçekleştirin.

default void tearDown ( IInvocationContext context, Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın.

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (IInvocationContext context)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın.

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

parametreler
context IInvocationContext : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan IInvocationContext .

atar
TargetSetupError ortamı kurarken önemli bir hata oluştuysa
BuildError Yapıyla ilgili hata olması durumunda
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermiyorsa

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

parametreler
testInformation TestInformation : Çağrıyı, cihazları, yapıları açıklayan TestInformation .

atar
TargetSetupError ortamı kurarken önemli bir hata oluştuysa
BuildError Yapıyla ilgili hata olması durumunda
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermiyorsa

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Testten sonra hedefleri temizleme/yırma işlemini gerçekleştirin.

parametreler
testInformation TestInformation : Çağrıyı, cihazları, yapıları açıklayan TestInformation .

e Atılabilir : Çağrı bir istisna ile sona Throwable , bu Çağrı düzeyinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi takdirde null olacaktır.

atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermiyorsa

sökmek

public void tearDown (IInvocationContext context, 
        Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın.

Testten sonra hedefleri temizleme/yırma işlemini gerçekleştirin.

parametreler
context IInvocationContext : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan IInvocationContext .

e Atılabilir : Çağrı bir istisna ile sona Throwable , bu Çağrı düzeyinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi takdirde null olacaktır.

atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermiyorsa