CihazTestSonucu

public class DeviceTestResult
extends TestResult

java.lang.Object
junit.framework.TestResult
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult


DeviceNotAvailableException oluştuğunda iptal edilecek bir TestResult uzmanlığı

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

Kamu inşaatçıları

DeviceTestResult ()

Genel yöntemler

void endTest (Test test)

void runProtected (Test test, Protectable p)

Bir TestCase'i çalıştırır.

void setTestInfo ( TestInformation testInfo)
void startTest (Test test)

Korumalı yöntemler

void run (TestCase test)

Kamu inşaatçıları

CihazTestSonucu

public DeviceTestResult ()

Genel yöntemler

sonTest

public void endTest (Test test)

Parametreler
test Test

RunProtected

public void runProtected (Test test, 
                Protectable p)

Bir TestCase'i çalıştırır.

Parametreler
test Test

p Protectable

Atar
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException DeviceNotAvailableException oluşursa

setTestInfo

public void setTestInfo (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Testi başlat

public void startTest (Test test)

Parametreler
test Test

Korumalı yöntemler

koşmak

protected void run (TestCase test)

Parametreler
test TestCase