DynamicFileStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


Bu, tradefed'in dinamik dosyayı doğru bir şekilde çözebileceğini test etmek için yapılan bir testtir.

Özet

Kamu inşaatçılar

DynamicFileStubTest ()

Herkese açık yöntemler

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Kamu inşaatçılar

DynamicFileStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException