จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IABiReceiver

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


การทดสอบที่ต้องการ ABI ภายใต้การทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

วิธีการสาธารณะ

getAbi

public IAbi getAbi ()

คืนสินค้า
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

พารามิเตอร์
abi IAbi