จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


ให้การสนับสนุนสำหรับการรวบรวมการทดสอบ เมื่อตั้งค่าแล้ว ผู้ทดสอบจะต้องดำเนินการทดสอบแบบแห้งเพื่อรวบรวมกรณีทดสอบโดยไม่ต้องดำเนินการจริง

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

เปิดหรือปิดโหมดการรวบรวมการทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

เปิดหรือปิดโหมดการรวบรวมการทดสอบ