จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


อินเทอร์เฟซสำหรับวัตถุที่ต้องการการอ้างอิงถึง ITestDevice

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract ITestDevice getDevice ()

รับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

ฉีดอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

getDevice

public abstract ITestDevice getDevice ()

รับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ

คืนสินค้า
ITestDevice ITestDevice

setDevice

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

ฉีดอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ

พารามิเตอร์
device ITestDevice : ITestDevice ที่จะใช้