NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Bir komut dosyası üzerinde gürültülü kuru çalıştırma çalıştırın.

Özet

Kamu inşaatçılar

NoisyDryRunTest ()

Herkese açık yöntemler

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alana alınmış bir komut yüklemeyi test edin.

Kamu inşaatçılar

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alandaki bir komutu yüklemeyi test edin.

Parametreler
args String

Atar
ConfigurationException