Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

GürültülüKuruÇalışma Testi

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Bir komut dosyasında gürültülü kuru çalıştırma çalıştırın.

Özet

Kamu inşaatçıları

NoisyDryRunTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alan komutu yüklemeyi test edin.

Kamu inşaatçıları

GürültülüKuruÇalışma Testi

public NoisyDryRunTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException

testSandboxKomut

public void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alan komutu yüklemeyi test edin.

parametreler
args String

atar
ConfigurationException