LongevityHostRunner

public class LongevityHostRunner
extends Runner implements IAbiReceiver , ITestInformationReceiver , ISetOptionReceiver

java.lang.Obiekt
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.testtype.junit4.LongevityHostRunner


Runner oparty na JUnit4, który komponuje testy uruchamiane z DeviceJUnit4ClassRunner w LongevitySuite , który wielokrotnie uruchamia testy w celu wywołania stresu i losowości. Testy powinny określać to w adnotacji @RunWith z listą SuiteClasses do uwzględnienia.

Zobacz też:

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LongevityHostRunner (Class<?> klass)

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
Description getDescription ()
TestInformation getTestInformation ()
void run (RunNotifier notifier)
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)
int testCount ()

Konstruktory publiczne

LongevityHostRunner

public LongevityHostRunner (Class<?> klass)

Parametry
klass Class

Metody publiczne

dostaćAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

pobierzOpis

public Description getDescription ()

Zwroty
Description

pobierz informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

uruchomić

public void run (RunNotifier notifier)

Parametry
notifier RunNotifier

ustaw Abi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

ustaw informacje testowe

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

liczba testów

public int testCount ()

Zwroty
int