DługowiecznośćHostRunner

public class LongevityHostRunner
extends Runner implements IAbiReceiver , ITestInformationReceiver , ISetOptionReceiver

Obiekt Java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.testtype.junit4.LongevityHostRunner


Runner oparty na JUnit4, który zestawia testy uruchamiane za pomocą DeviceJUnit4ClassRunner w LongevitySuite , który wielokrotnie uruchamia testy, aby wywołać stres i losowość. Testy powinny określać to w adnotacji @RunWith z listą SuiteClasses do uwzględnienia.

Zobacz też:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LongevityHostRunner (Class<?> klass)

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
Description getDescription ()
TestInformation getTestInformation ()
void run (RunNotifier notifier)
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)
int testCount ()

Konstruktorzy publiczni

DługowiecznośćHostRunner

public LongevityHostRunner (Class<?> klass)

Parametry
klass Class

Metody publiczne

weźAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

pobierz opis

public Description getDescription ()

Zwroty
Description

pobierz informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

uruchomić

public void run (RunNotifier notifier)

Parametry
notifier RunNotifier

ustawAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

zestaw informacji testowych

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

liczba testów

public int testCount ()

Zwroty
int