Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IOblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


Interfejs mobly programu obsługi wyników yaml.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Interfejs mobly yaml wynik

Metody publiczne

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

uchwyt

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult