Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultParser

public class MoblyYamlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultParser


Mobly parser wyników testu Yaml.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Metody publiczne

void parse (InputStream inputStream)

Metody chronione

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap) parseDocumentMap ( docMap)
void reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache)

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultParser

public MoblyYamlResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Parametry
listener ITestInvocationListener

runName String

Metody publiczne

analizować

public void parse (InputStream inputStream)

Parametry
inputStream InputStream

Rzuty
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

Metody chronione

parseDocumentMap

protected IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap)

Parametry
docMap

Zwroty
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Rzuty
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

zgłoś do słuchaczy

protected void reportToListeners ( listeners, 
         resultCache)

Parametry
listeners

resultCache