MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml sonucu 'Kayıt' öğesi işleyicisi.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Genel yöntemler

halletmek

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultRecordHandler.Record