MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Mobly yaml sonucu 'Özet' eleman işleyicisi.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Genel yöntemler

halletmek

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary