Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlPodsumowanie WynikówHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Mobilny program obsługi elementu „Podsumowanie” wyniku yaml.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlPodsumowanie WynikówHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary