SuiteModülYükleyici

public class SuiteModuleLoader
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader


Depodan Uyumluluk test modülü tanımlarını alır. YAPILACAKLAR: Bir modül yüklerken paketin genişlemesini ekleyin.

Özet

iç içe sınıflar

class SuiteModuleLoader.ConfigFilter

Bir ERROR(/FilenameFilter) bir dizindeki tüm yapılandırma dosyaları bulmak için.

Alanlar

public static final String CONFIG_EXT

Kamu inşaatçıları

SuiteModuleLoader ( includeFilters, excludeFilters, testArgs, moduleArgs) SuiteModuleLoader ( includeFilters, excludeFilters, testArgs, moduleArgs) SuiteModuleLoader ( includeFilters, excludeFilters, testArgs, moduleArgs) SuiteModuleLoader ( includeFilters, excludeFilters, testArgs, moduleArgs) SuiteModuleLoader ( includeFilters, excludeFilters, testArgs, moduleArgs)

SuiteModuleLoader için Ctor.

Genel yöntemler

static void addFilters ( stringFilters, filters, abis, foldableStates) addFilters ( stringFilters, filters, abis, foldableStates) addFilters ( stringFilters, filters, abis, foldableStates) addFilters ( stringFilters, filters, abis, foldableStates) addFilters ( stringFilters, filters, abis, foldableStates)

Seçenek filtreleri ile bir yapının ayrıştırılmasına ve oluşturulmasına izin veren yardımcı program yöntemi.

void addFiltersToTest (IRemoteTest test, IAbi abi, String moduleId, includeFilters, excludeFilters) addFiltersToTest (IRemoteTest test, IAbi abi, String moduleId, includeFilters, excludeFilters) addFiltersToTest (IRemoteTest test, IAbi abi, String moduleId, includeFilters, excludeFilters)

İçin filtreleri geçmek IRemoteTest .

static getModuleNamesMatching (File directory, String suitePrefix, String pattern)
loadConfigsFromDirectory ( testsDirs, abis, String suitePrefix, String suiteTag, patterns) loadConfigsFromDirectory ( testsDirs, abis, String suitePrefix, String suiteTag, patterns) loadConfigsFromDirectory ( testsDirs, abis, String suitePrefix, String suiteTag, patterns) loadConfigsFromDirectory ( testsDirs, abis, String suitePrefix, String suiteTag, patterns)

Konfigürasyonların ana yüklenmesi, bir klasöre bakma

loadConfigsFromJars ( abis, String suitePrefix, String suiteTag) loadConfigsFromJars ( abis, String suitePrefix, String suiteTag)

Sınıf yolundaki kaynaklara bakarak konfigürasyonların ana yüklemesi.

loadConfigsFromSpecifiedPaths ( listConfigFiles, abis, String suiteTag) loadConfigsFromSpecifiedPaths ( listConfigFiles, abis, String suiteTag) loadConfigsFromSpecifiedPaths ( listConfigFiles, abis, String suiteTag)

Belirtilen dosyalara bakarak yapılandırmaların ana yüklemesi

loadTfConfigsFromSpecifiedPaths ( configs, abis, String suiteTag) loadTfConfigsFromSpecifiedPaths ( configs, abis, String suiteTag) loadTfConfigsFromSpecifiedPaths ( configs, abis, String suiteTag)

Sınıf yolunda belirtilen kaynaklara bakarak konfigürasyonların ana yüklemesi.

final void setExcludedModuleParameters ( excludedParams) setExcludedModuleParameters ( excludedParams)

Kümesini belirler ModuleParameters hiç düşünülmemelidir.

final void setFoldableStates ( foldableStates) setFoldableStates ( foldableStates)

Kümesini belirler DeviceFoldableState çalıştırılmalıdır.

final void setIgnoreNonPreloadedMainlineModule (boolean ignore)

Modül önceden yüklenmemişse, modülün yüklenmesinin göz ardı edilip edilmeyeceğini ayarlar.

final void setInvocationContext (IInvocationContext context)
final void setMainlineParameterizedModules (boolean allowed)

Parametreli ana hat modüllerine izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

final void setModuleParameter ( ModuleParameters param)

Sadece Setleri ModuleParameters o tip çalıştırılmalıdır.

final void setOptimizeMainlineTest (boolean allowed)

Ana hat testinin optimize edilip edilmeyeceğini ayarlar.

final void setOptionalParameterizedModules (boolean allowed)

İsteğe bağlı parametreli modüllere izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

final void setParameterizedModules (boolean allowed)

Parametreli modüllere izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

Alanlar

CONFIG_EXT

public static final String CONFIG_EXT

Kamu inşaatçıları

SuiteModülYükleyici

public SuiteModuleLoader ( includeFilters, 
         excludeFilters, 
         testArgs, 
         moduleArgs)

SuiteModuleLoader için Ctor.

parametreler
includeFilters : Biçimlendirilmiş ve ayrıştırılmış filtreler içerir.

excludeFilters : Biçimlendirilmiş ve ayrıştırılmış hariç tutma filtreleri.

testArgs : Test (listesine IRemoteTest ) Değişken.

moduleArgs : modül argümanlarının listesi.

Genel yöntemler

addFiltreler

public static void addFilters ( stringFilters, 
         filters, 
         abis, 
         foldableStates)

Seçenek filtreleri ile bir yapının ayrıştırılmasına ve oluşturulmasına izin veren yardımcı program yöntemi.

parametreler
stringFilters : Orijinal seçenek filtre biçimi.

filters : Dize biçiminden ayrıştırılan filtreler.

abis : Filtrelemede dikkate alınması gereken Abis.

foldableStates

AddFiltersToTest

public void addFiltersToTest (IRemoteTest test, 
        IAbi abi, 
        String moduleId, 
         includeFilters, 
         excludeFilters)

İçin filtreleri geçmek IRemoteTest . Varsayılan davranış IRemoteTest değil uygular yaparsa görmezden gelmektir ITestFileFilterReceiver . Bu, daha kısıtlayıcı bir davranış oluşturmak için geçersiz kılınabilir.

parametreler
test IRemoteTest : IRemoteTest kabul ediliyor.

abi IAbi : Biz şu anda üzerinde çalıştığınız Abi.

moduleId String : modül (genellikle abi + modülü adı) kimliği.

includeFilters : Biçimlendirilmiş ve ayrıştırılmış filtreler içerir.

excludeFilters : Biçimlendirilmiş ve ayrıştırılmış hariç tutma filtreleri.

getModuleNamesEşleşme

public static getModuleNamesMatching (File directory, 
        String suitePrefix, 
        String pattern)

parametreler
directory File

suitePrefix String

pattern String

İadeler
ERROR(/Set) Adını verilen desen içeren modüllerin.

loadConfigsFromDirectory

public loadConfigsFromDirectory ( testsDirs, 
         abis, 
        String suitePrefix, 
        String suiteTag, 
         patterns)

Konfigürasyonların ana yüklenmesi, bir klasöre bakma

parametreler
testsDirs

abis

suitePrefix String

suiteTag String

patterns

İadeler

loadConfigsFromJars

public loadConfigsFromJars ( abis, 
        String suitePrefix, 
        String suiteTag)

Sınıf yolundaki kaynaklara bakarak konfigürasyonların ana yüklemesi. (Örneğin TF yapılandırmaları).

parametreler
abis

suitePrefix String

suiteTag String

İadeler

loadConfigsFromSpecifiedPaths

public loadConfigsFromSpecifiedPaths ( listConfigFiles, 
         abis, 
        String suiteTag)

Belirtilen dosyalara bakarak yapılandırmaların ana yüklemesi

parametreler
listConfigFiles

abis

suiteTag String

İadeler

loadTfConfigsFromBelirtilenYollardan

public loadTfConfigsFromSpecifiedPaths ( configs, 
         abis, 
        String suiteTag)

Sınıf yolunda belirtilen kaynaklara bakarak konfigürasyonların ana yüklemesi.

parametreler
configs

abis

suiteTag String

İadeler

setExcludedModuleParameters

public final void setExcludedModuleParameters ( excludedParams)

Kümesini belirler ModuleParameters hiç düşünülmemelidir.

parametreler
excludedParams

setFoldableStates

public final void setFoldableStates ( foldableStates)

Kümesini belirler DeviceFoldableState çalıştırılmalıdır.

parametreler
foldableStates

setIgnoreNonPreloadedMainlineModule

public final void setIgnoreNonPreloadedMainlineModule (boolean ignore)

Modül önceden yüklenmemişse, modülün yüklenmesinin göz ardı edilip edilmeyeceğini ayarlar.

parametreler
ignore boolean

setInvocationContext

public final void setInvocationContext (IInvocationContext context)

parametreler
context IInvocationContext

setMainlineParameterizedModules

public final void setMainlineParameterizedModules (boolean allowed)

Parametreli ana hat modüllerine izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

parametreler
allowed boolean

setModuleParametre

public final void setModuleParameter (ModuleParameters param)

Sadece Setleri ModuleParameters o tip çalıştırılmalıdır.

parametreler
param ModuleParameters

setOptimizeMainlineTest

public final void setOptimizeMainlineTest (boolean allowed)

Ana hat testinin optimize edilip edilmeyeceğini ayarlar.

parametreler
allowed boolean

setOptionalParameterizedModüller

public final void setOptionalParameterizedModules (boolean allowed)

İsteğe bağlı parametreli modüllere izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

parametreler
allowed boolean

setParameterizedModules

public final void setParameterizedModules (boolean allowed)

Parametreli modüllere izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.

parametreler
allowed boolean