TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Yalnızca toplanan test arızaları günlüğünün nasıl davrandığını ayarlamak isteyen modül için denetleyici. Bu denetleyici, arızalarda logcat, ekran görüntüsü ve hata raporunun toplanıp toplanmamasına izin verir.

Özet

kamu inşaatçılar

TestFailureModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

kamu inşaatçılar

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

Genel yöntemler

çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.