Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Yalnızca toplanan test hataları günlüğünün nasıl davrandığını ayarlamak isteyen modül için denetleyici. Bu denetleyici, arızalarda logcat, ekran görüntüsü ve hata raporu toplamaya veya toplamamaya izin verir.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestFailureModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

Genel yöntemler

koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.