Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

BaseModuleController

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


Bir modülün çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek için uygulanması gereken IModuleController temel uygulaması.

Özet

Kamu inşaatçıları

BaseModuleController ()

Genel yöntemler

final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

final boolean shouldCaptureBugreport ()

Modülün test başarısızlığında hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureLogcat ()

Modülün test hatası durumunda logcat'i yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Modülün test hatası durumunda ekran görüntüsünü almak isteyip istemediğini döndürür.

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

BaseModuleController

public BaseModuleController ()

Genel yöntemler

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

İadeler
IAbi

getModuleName

public final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

İadeler
String

gerekirCaptureHata raporu

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

Modülün test başarısızlığında hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

gerekirCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

Modülün test hatası durumunda logcat'i yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

gerekirCaptureEkran görüntüsü

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Modülün test hatası durumunda ekran görüntüsünü almak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

koşmalı

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException

gerekirRunModule

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext .

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException