BaseModuleController

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


Bir modülün çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek için uygulanması gereken IModuleController temel uygulaması.

Özet

kamu inşaatçılar

BaseModuleController ()

Genel yöntemler

final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

final boolean shouldCaptureBugreport ()

Test başarısız olduğunda modülün hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureLogcat ()

Test başarısız olduğunda modülün logcat'i yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Test başarısız olduğunda modülün ekran görüntüsünü almak isteyip istemediğini döndürür.

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

kamu inşaatçılar

BaseModuleController

public BaseModuleController ()

Genel yöntemler

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

İadeler
IAbi

getModülAdı

public final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

İadeler
String

shouldCaptureHata raporu

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

Test başarısız olduğunda modülün hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

gerekenCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

Test başarısız olduğunda modülün logcat'i yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

gerekenYakalamaEkran Görüntüsü

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Test başarısız olduğunda modülün ekran görüntüsünü almak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

çalıştırmalı

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

Atar
DeviceNotAvailableException

gerekenRunModule

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext .

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

Atar
DeviceNotAvailableException