Katlanabilir İşleyici

public class FoldableHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableHandler


Özel bir modül oluşturmak için katlanabilir parametreleri alabilen genel katlanabilir işleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

FoldableHandler (String stateName, long identifier)

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

Katlanabilir İşleyici

public FoldableHandler (String stateName, 
                long identifier)

parametreler
stateName String

identifier long

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String