Negatywny program obsługi

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


Program obsługi, który określa, że ​​nic nie należy robić, a parametr nie powinien tworzyć żadnego dodatkowego modułu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NegativeHandler ()

Metody publiczne

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu specyficzną dla parametru.

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktory publiczne

Negatywny program obsługi

public NegativeHandler ()

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru. Na przykład wstawianie lub usuwanie docelowych programów przygotowujących z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

zastosujUstawienia

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu specyficzną dla parametru. Mogą to być na przykład dodatkowe opcje dla osób przygotowujących się lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String