Negatif İşleyici

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


Hiçbir şey yapılmaması gerektiğini ve parametrenin herhangi bir ekstra modül oluşturmaması gerektiğini belirten işleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

NegativeHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

Negatif İşleyici

public NegativeHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String