Negatifİşleyici

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


Hiçbir şey yapılmaması gerektiğini ve parametrenin fazladan modül oluşturmaması gerektiğini belirten işleyici.

Özet

kamu inşaatçılar

NegativeHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

kamu inşaatçılar

Negatifİşleyici

public NegativeHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler. Örneğin, konfigürasyondan hedef hazırlayıcıları ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration : modülün IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String