İkincilKullanıcıİşleyicisi

public class SecondaryUserHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler


İçin Handler ModuleParameters#SECONDARY_USER .

Özet

Kamu inşaatçıları

SecondaryUserHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

İkincilKullanıcıİşleyicisi

public SecondaryUserHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String