RunOnSecondaryUserParameterHandler

public class RunOnSecondaryUserParameterHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnSecondaryUserParameterHandler


Özet

Kamu inşaatçıları

RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

RunOnSecondaryUserParameterHandler

public RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String